22 Eylül 2021 Çarşamba

Bekdemir köylüleri kazandı: Kamulaştırma kararı durduruldu

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan taş ocağına karşı mücadele eden köylüler kazandı. Mahkeme, belediyenin taş kırma ve depolama tesisi kurma görevinin olmadığı gerekçesiyle, kapasite artışı için köylülerin arazisinin kamulaştırma kararını durdurdu. 

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Bekdemir köyünde AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan taş ocağına karşı mücadele eden halk kazandı. Mahkeme; Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kapasite artışı için köylülerin arazisini kamulaştırma kararını durdurdu. Karar, "belediyenin taş kırma ve depolama tesisi kurma görevinin olmadığı" gerekçesine dayandırıldı.

Anka'dan Berkay Varol'un haberine göre, Kavak'ın Bekdemir köyü Dağardı mevkiinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ağustos 2020'de "taş kırma ve eleme tesisi" açmak için çalışmalara başladı. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylüler, projenin ilk gününden bu yana mücadelelerini sürdürdü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, köylülerin tapulu arazilerinde kapasite artışı için kamulaştırmaya gitti. Kamulaştırılması istenilen 124 ada 5, 14, 15, 16 ile 17 parsel numaralı alanlar için Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne karşı Ocak 2021'de dava açan köylüler, kazandı.

Samsun 2. İdare Mahkemesi, "Büyükşehir belediyesinin taş kırma ve depolama tesisi kurma görevi bulunmaması karşısında, taş kırma ve depolama tesisi yapılması amacıyla uyuşmazlığa konu taşınmazın kamulaştırılmasına dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır" gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına kararı verdi.

Mahkemenin verdiği karara karşı AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, temyiz başvurusu yaptı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi, belediyenin başvurusunu reddetti.